4 24
4:24-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4
بذر فلفل قلمی شیرین زر بذر ایرانیان بسته بندی قوطی ۱۰۰ گرمی دارد اما می توان به صورت فله نیز سفارش داد

54,000 تومان

بذر تربچه استاندارد چری بل كی سی ساخت ترکیه بوده و در بسته بندی 1 کیلویی وارد بازار می شود که می توان به صورت فله نیز خریداری کرد

324,000 تومان

بذر فلفل دلمه سبز (California Wonder) با واریته SWEET PEPER یکی از باکیفیت ترین بذرهای شرکت HOLLAND چین می باشد

297,000 تومان

بذر اسفناج بوجاری شده با واریته VIROFLAY استاندارد ساخت ایتالیا می باشد که به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

285,000 تومان

بذر ریحان بنفش بوجاری شده و بدون ناخالصی ساخت ایران بوده و به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

135,000 تومان

بذر ریحان سبز بوجاری شده و بدون هیچ ناخالصی ساخت ایران می باشد و به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

54,000 تومان

بذر جعفری بوجاری شده و بدون هیچ ناخالصی ساخت ایران بوده و به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

48,000 تومان

بذر شوید بوجاری شده با درصد خلوص 99 درصد، ساخت ایران بوده و به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

45,000 تومان

بذر گشنیز بوجاری شده با خلوص 99% ساخت ایران بوده و به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

41,000 تومان

بذر شنبلیله بوجاری شده ساخت ایران می باشد و با درصد خلوص 99 درصد، به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

33,000 تومان

بذر شاهی بوجاری شده ساخت ایران می باشد و یکی از سبزی های پرطرفدار است که به صورت فله و به میزان نیاز خریدار به فروش می رسد

23,000 تومان

بذر پیازچه از شرکت آوند تولید ایران بوده که در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرمی با درصد خلوص ۹۸ درصد وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر خرفه ساخت شرکت آوند تولید ایران بوده و در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم با درصد خلوص ۹۸ درصد وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر کاهو از شرکت آوند تولید ایران بوده که در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم با درصد خلوص ۹۸ درصد وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر کلم پیچ قرمز از شرکت آوند تولید ایران بوده که در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم با درصد خلوص ۹۸ درصد وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر مرزه از شرکت آوند تولید ایران بوده و بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرمی دارد که با درصد خلوص ۹۸ درصد وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر فلفل دلمه از شرکت آوند تولید ایران می باشد و در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر فلفل دلمه ساخت شرکت آوند و تولید ایران بوده که در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم با درصد خلوص ۹۸ درصد وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر چغندر سالادی ( لبوئی ) از شرکت آوند تولید ایران بوده و در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم وارد بازار می شود

4,000 تومان

بذر کدو حلوائی از شرکت آوند تولید ایران در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم تولید شده و درصد خلوص آن ۹۸ درصد می باشد

4,000 تومان

بذر تربچه نیکرسون محصول مشترک آمریکا و هلند در بسته بندی قوطی ۱۰۰ گرمی است که می توان به صورت فله نیز خریداری کرد

65,000 تومان

بذر فلفل قلمی از شرکت آوند و تولید ایران می باشد که در بسته بندی ۵ الی ۱۰ گرم با درصد خلوص ۹۸ درصد وارد بازار می شود

4,000 تومان

برای جوانه زنی سریع تر دانه های فلفل دلمه، می توانید یک لیوان چای بابونه گرم را روی بذر ها بریزید

نا موجود

بذر چغندر لبویی / برش ساخت شرکت ویکیما دانمارک بوده و در قوطی ۱ کیلوگرمی وارد بازار می شود که می توان به صورت فله نیز خریداری کرد

378,000 تومان

نا موجود