7 34
7:34-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
چاقو پیوند مدل بهکو ساخت تایوان بوده و تیغه ۶ سانتیمتر استیل با دسته چوبی و وزن 70 گرم می باشد

195,000 تومان

چاقو پیوند دوتیغه P.K.P تایوان با طول تیغه ۶.۵ سانتیمتر، از جنس فولاد ضدزنگ بوده و با مدل PK_K۳ ساخت تایوان می باشد

190,000 تومان

چاقو تک تیغه P.K.P تایوان با طول تیغه ۶.۵ سانتیمتر و جنس فولاد ضدزنگ، تیغ صاف بوده و دسته چوبی دارد

180,000 تومان

چاقو پیوند JETECH  با تیغه ۷ سانتیمتر استیل با دسته چوبی بوده و وزن مناسب ۱۱۵ گرم دارد و ساخت چین است

135,000 تومان

چاقو پیوند هلالی VIGEX اندازه کامل ۱۸ سانتیمتر داشته با جنس استیل و دسته چوبی ساخت چین می باشد

نا موجود

با طول تیغه ۷ سانتیمتر تیغه استیل با دسته پلاستیک داشته و ساخت تایوان می باشد

نا موجود

یک چاقوی پیوند باکیفیت، یک پیوند مناسب و تکثیر را تضمین می کند

نا موجود

چاقو پیوند حتما باید تیز بوده و نوع فلز آن از جنس استیل و غیرقابل زنگ زدگی باشد

نا موجود

چاقو پیوند مناسب انواع پیوند با وزن کم و مناسب

نا موجود

تیغه فولاد ضد زنگ ساخت کشور تایوان

نا موجود

چاقو پیوند سرکج دسته چوبی با طول تیغه ۷ سانتیمتر تیغه فولاد ضدزنگ داشته و دارای ضامن تاشو می باشد

نا موجود