6 36
6:36-1399/11/8 1399 11 8 1399/11/8
این داس با مدل اصطلاحا کاردی، دسته چوبی و تیغه آهنی دارد و با تیغه ۷.۵ اینچ در برداشت بسیار مناسب است

35,000 تومان

دسته این داس 30 سانتی است و بسیار سبک و حرفه ای است. داس برگر آلمان دارای دسته چوبی با تیغه های آهنی می باشد.

نا موجود