14 51
14:51-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
کف بیل ایتالیایی به رنگ قرمز با جنس فولاد سخت و محکم می باشد. این بیل ایتالیایی عرض ۲۶ سانتی و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر دارد

165,000 تومان

جنس این بیل ها از فولاد سخت و محکم می باشد و دارای ابعادی با عرض ۲۴ سانتی و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر است

70,000 تومان

این بیل که استایل فیل نشان دارد، با عرض ۲۲ سانتی و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر مناسب برای شخم زدن است

70,000 تومان

ست ابزار باغبانی ترومنتیا برزیل شامل علف کش، شن کش ۳ شاخه، بیلچه باریک گلکاری و بیلچه پهن باغبانی می باشد

نا موجود

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی
hoe