23 13
23:13-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
نهال‌گیر برزیلی TRAMONTINA با عرض کار 16 سانتیمتر و بلندی  24 سانتیمتر، جهت کاشت کیسه‌های نهال استفاده می شود

420,000 تومان

وجین کن نوسانی ( علفزن دستی )، از آن دسته ابزارهای جدید و کاربردی می باشد که ساخت کشور ایران است

نا موجود

هر شخم این وسیله مساوی است با 4 بار بیل زدن.دستگاه طوری طراحی شده که نیاز به بلند کردن از روی زمین نیست بنابراین وزن دستگاه فقط روی زمین کشیده میشود

نا موجود

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی
hoe