18 11
18:11-1399/11/9 1399 11 9 1399/11/9
علف کش دستی ساخت چین بوده و مناسب برای کات کردن علف به همراه ریشه در عمق 20 سانتیمتری زمین است

48,000 تومان

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی
hoe