22 2
22:2-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
قدرت موتور ۱۵۹ سی سی و سوخت بنزین با روغن مخصوص ۲۰W۵۰ از دیگر ویژگی های این چمن زن موتوری می باشد

9,050,000 تومان

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی