21 13
21:13-1399/11/5 1399 11 5 1399/11/5
کیف جمع آوری آن 16L می باشد که تخلیه چمن های بریده شده به حداقل ممکن می رسد و زمان بیشتری برای شکل دادن به چمن صرف می شود

1,450,000 تومان

ساختار و عملکرد این نوع چمن زن به صورت دستی و هلی و به وسیله نیروی انسانی می باشد

نا موجود

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی