15 8
15:8-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
چرخش دسته تا 180 درجه برای این محصول سبب شده تا کارایی بیشتری پیدا کند و راحت تر مورد استفاده قرار گیرد

نا موجود

دور موتور این شمشادزن ۷۵۰۰ دور در دقیقه و با وزن ۵.۵ کیلوگرم، کاربر را هنگام استفاده از آن اذیت نمیکند

نا موجود

دارای وزن سبک و قدرت بالا و همچنین دارای موتوری با توان و قدرت مناسب است

نا موجود