6 3
6:3-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
چرخش دسته تا 180 درجه برای این محصول سبب شده تا کارایی بیشتری پیدا کند و راحت تر مورد استفاده قرار گیرد

نا موجود

دور موتور این شمشادزن ۷۵۰۰ دور در دقیقه و با وزن ۵.۵ کیلوگرم، کاربر را هنگام استفاده از آن اذیت نمیکند

نا موجود

دارای وزن سبک و قدرت بالا و همچنین دارای موتوری با توان و قدرت مناسب است

نا موجود