4 8
4:8-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4
گیربکس مکانیکی روغنی حرفه ای 4 حالته و کلاچ خشک مخروطی، کار با این ابزار کشاورزی را بسیار راحت تر کرده است

18,800,000 تومان