15 57
15:57-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30
برند سابمرسیبل submersibel مدل SPA۳-۶۵/۴-۱/۵F با متراژ ۷۰ متری و ۹.۵ آمپر مناسب برای باغ و مصارف صنعتی می باشد

4,435,000 تومان

موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کفکش توسط چرخش پروانه و با ورود آب به پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی را افزایش می دهد

4,435,000 تومان

موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کفکش توسط چرخش پروانه و با ورود آب به پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی را افزایش می دهد

4,127,000 تومان

موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کفکش توسط چرخش پروانه و با ورود آب به پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی را افزایش می دهد

4,065,000 تومان

موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کفکش توسط چرخش پروانه و با ورود آب به پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی را افزایش می دهد

2,895,000 تومان

موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کفکش توسط چرخش پروانه و با ورود آب به پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی را افزایش می دهد

2,834,000 تومان

برند دنیز مدل QDX۱/۵-۳۲-۰۷۵F با متراژ ۳۲ متر و ۵.۲ آمپر، ۳۰۰۰ دور است و مناسب برای مصاررف صنعتی و باغ می باشد

2,304,000 تومان

موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کفکش توسط چرخش پروانه و با ورود آب به پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی را افزایش می دهد

2,095,000 تومان

موتور الکتریکی تعبیه شده در پمپ کفکش توسط چرخش پروانه و با ورود آب به پمپ، آب را به حرکت درآورده و انرژی جنبشی را افزایش می دهد

نا موجود

این نوع از کفکش‌ها با وزن کم و کاربرد آسان، پاسخگوی دسته وسیعی از نیازها به پمپ‌ آب است

نا موجود

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی