8 2
8:2-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
جنس بدنه سمپاش 20 لیتری ساخت اپوکا ایتالیا پلی اتیلن ضد اسید می باشد

850,000 تومان

در استفاده بهینه از سمپاش ها عوامل مختلفی از جمله انتخاب سمپاش و همچنین بکارگیری صحیح آن نقش کلیدی دارد

نا موجود

سمپاش ها از جمله ماشین هایی هستند که بیشترین موارد مصرف را در زراعت و باغبانی دارند

نا موجود

این سمپاش دستی شارژی میتسوبیشی با جنس بدنه پلاستیک و با وزن تقریبی 7 کیلو از نوع مدل کولی سمپاش ها می باشد

نا موجود

سمپاش 20 لیتری مدل کبری با وزن بسیار مناسب 5 کیلویی و جنس بدنه پلاستیک در تمامی امور زراعی و مصرفی مورداستفاده قرار میگیرد

نا موجود

سمپاش 15 لیتری هاردی دانمارک با وجود یک تلمبه قوی در وسط سمپاش، هوا را وارد مخزن محلول می کند

نا موجود