6 17
6:17-1399/11/8 1399 11 8 1399/11/8
ساخت تایلند با قدرت پرتاب خطی 10 متری، بسیار کاربردی و مناسب برای استفاده دائمی با طول عمر بسیار بالاست. 

8,500,000 تومان