3 19
3:19-1399/10/28 1399 10 28 1399/10/28
با صرفه ترین و موثرترین نحوه رفع کمبود روی در گیاهان.قابل مصرف در همه گیاهان کشاورزی بدون ایجاد سوختگی

145,000 تومان

116,000 تومان

کود پتاس مایع یارا ویتا حاوی 500 گرم پتاسیم در هر لیتر بوده و از طریق برگ قابل جذب می باشد

125,000 تومان

100,000 تومان

قابل مصرف در کلیه گیاهان زراعی و باغی و گلخانه ای از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و محلول پاشی

نا موجود

برطرف کننده کمبود منگنز در کلیه محصولات زراعی و باغی

نا موجود

آهن فری شل 6 درصد محصول شرکت یارا ویتا انگلستان بوده که در قوطی های یک کیلوگرمی به بازار عرضه می شود. این کود دارای 6 درصد آهن و دارای کلات EDDHA بوده و از طریق ریشه قابل جذب می باشد.

312,000 تومان

استحکام میوه و قدرت انباری میوه جات، جلوگیری از پوسیدگی گلگاه

93,000 تومان

75,000 تومان

برطرف کننده کمبودعنصر بُر در کلیه محصولات زراعی و باغی

نا موجود