7 20
7:20-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
توان تولید این ژنراتور ۳۶ آمپر می باشد و همچنین توان تولید بالای ۵.۵ کیلووات را داراست یعنی می تواند می تواند ۵۵ عدد لامپ ۱۰۰ وات را روشن کند

19,500,000 تومان