19 0
19:0-1399/12/11 1399 12 11 1399/12/11
این کمپرسور های  100 لیتری باتوجه به نوع طراحی، اندازه‌ و وزن، دردسته‌ی کمپرسورهای صنعتی کوچک قرار می‌گیرد

7,650,000 تومان

کمپرسور هوا خودرو DW55  بر روی کامیون و ون ها و بر روی اتومبیلهای مسافربری کاربرد دارند

1,200,000 تومان

مخصوص ماشینهای سواری با 650 گرم وزن یک همراه خوب در مسافرت برای خانواده هاست

425,000 تومان

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی