7 51
7:51-1399/11/1 1399 11 1 1399/11/1
ویبراتورها که از لوازم صنعتی به شمار می آیند و مناسب برای بتن ریزی می باشند، با لرزه ای که ایجاد می کنند باعث استحکام بتن می شوند

3,850,000 تومان

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی
pit