15 22
15:22-1399/10/30 1399 10 30 1399/10/30

11,000 تومان

مقدار 50 سی سی ضربه را در 5 لیتر آب حل نموده و باتوجه به شناخت محل خسارت موریانه، سمپاشی کنید

نا موجود

بسته بندی 5 عددی همراه با سیم مخصوص جهت آویزان کردن کارت حشره

17,000 تومان

این محصول در مجاورت هوا و شرایط جوی مختلف خشک نشده و به این دلیل می تواند در داخل و خارج از ساختمان استفاده شود

18,000 تومان

به آهستگی در مسیر حرکت حشرات پاشیده شود، پس از تماس حشرات با سم کنترل 2 از بین می رود

7,000 تومان

برای مبارزه با موش ها در داخل ساختمان 10-20 گرم طعمه مسموم را به فاصله 10-20 متر و نزدیک ورودی ها قرار دهید

نا موجود

مناسب کنترل حیوانات به صورت جامد و در هر مکانی بدون هیچ گونه مشکلی قابل استفاده است

35,000 تومان