19 51
19:51-1399/11/9 1399 11 9 1399/11/9
تبر باغبانی برگر مدل ۱۲۵۰ ساخت آلمان می باشد و با وزن 1250 گرم، کاربر را برای استفاده مداوم با آن، خسته نمی کند

655,000 تومان

این تبر با طول دسته 35 سانتیمتر در رده تبرهای دسته کوتاه قرار می گیرد و دسته چوبی مقاوم آن، کار با آن را راحت می کند

616,000 تومان

تبر دسته بلند بهکو تایوان مدل BX-۱.۲۵-۷۰۰ با طول دسته 65 سانتیمتر در رده تبرهای دسته بلند قرار می گیرد

565,000 تومان

تبر دسته کوتاه بهکو تایوان با جنس دسته چوبی، طول دسته ۳۲ سانتیمتری دارد و با وزن 825 گرم، مناسب کار برای افراد حرفه ای می باشد

315,000 تومان