3 23
3:23-1399/10/28 1399 10 28 1399/10/28
نوار پیوند ۲۰۰ متری عرض ۳ سانتیمتر ساخت کشور تایوان بوده و با متراژ ۲۰۰ متر و عرض ۳ سانتیمتر در بازار عرضه می شود

نا موجود

نوار پیوندزنی لاتکس جذبی ساخت کشور تایوان بوده و با طول ۵۰ متر و عرض ۱ سانتیمتر عرضه می گردد

نا موجود