5 51
5:51-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4
نوار پیوند ۲۰۰ متری عرض ۳ سانتیمتر ساخت کشور تایوان بوده و با متراژ ۲۰۰ متر و عرض ۳ سانتیمتر در بازار عرضه می شود

نا موجود

نوار پیوندزنی لاتکس جذبی ساخت کشور تایوان بوده و با طول ۵۰ متر و عرض ۱ سانتیمتر عرضه می گردد

نا موجود