18 55
18:55-1399/11/9 1399 11 9 1399/11/9
نوار پیوند ۲۰۰ متری عرض ۳ سانتیمتر ساخت کشور تایوان بوده و با متراژ ۲۰۰ متر و عرض ۳ سانتیمتر در بازار عرضه می شود

نا موجود

نوار پیوندزنی لاتکس جذبی ساخت کشور تایوان بوده و با طول ۵۰ متر و عرض ۱ سانتیمتر عرضه می گردد

نا موجود