5 16
5:16-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4

کود الیت 48-0-08

Elite

ویژگی های محصول

شرکت سازنده : ادفرت امارات متحده عربی

نام علمی : کود الیت 48-0-08

واحد : 25 کیلوگرم

دسته بندی : انواع کود میکرومغذی و ماکرومغذی
رنگ :


1,475,000 تومان

1,180,000 تومان

تخفیف

%20

توضیح محصول
کود الیت 48-0-08

ادامه مطلب

فیلم محصول
کود الیت 48-0-08

647,000
647,000
تومان
1,430,000
1,144,000
تومان
1,475,000
1,180,000
تومان
690,000
552,000
تومان
1,375,000
1,100,000
تومان
1,025,000
820,000
تومان
1,430,000
1,144,000
تومان