5 48
5:48-1399/11/4 1399 11 4 1399/11/4

کود الیت نیترات کلسیم

Elite

ویژگی های محصول

ترکیبات : کلسیم، نیتروژن، نیترات، آمونیوم

نام علمی : کود الیت نیترات کلسیم 19+0-0-15

واحد : 25 کیلوگرم

دسته بندی : انواع کود میکرومغذی و ماکرومغذی
رنگ :


690,000 تومان

552,000 تومان

تخفیف

%20

توضیح محصول
کود الیت نیترات کلسیم

ادامه مطلب

فیلم محصول
کود الیت نیترات کلسیم

647,000
647,000
تومان
1,430,000
1,144,000
تومان
1,475,000
1,180,000
تومان
690,000
552,000
تومان
1,375,000
1,100,000
تومان
1,025,000
820,000
تومان
1,430,000
1,144,000
تومان